Hoe vraag je de BTW terug?

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 euro te regelen. Maar het terugvragen van de btw is zo eenvoudig, dat een consument dat goed zelf kan doen. Bij een pakket van 10 zonnepanelen (1440 wattpiek) à 2.900 euro levert dit ruim 400 euro op: zo´n 15 procent van jouw investering. Hieronder lees je een eenvoudig stappenplan. Let op dat je stap 4 niet vergeet!

Stap 1: Formulier invullen: ‘Opgaaf startende ondernemer’

Formeel ben je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet je jezelf aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst.

Dit moet je doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de panelen hebt aangeschaft. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook. Je kunt het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ gebruiken. Dit formulier kunt hier downloaden: www.belastingdienst.nl.

Het formulier is eenvoudig. De meeste vragen spreken voor zich. Alleen de vragen 6, 7 en 8 vergen misschien extra uitleg. Bij vraag 6 vermeld je één opdrachtgever: het elektriciteitsbedrijf waaraan je de stroom levert die je met jouw zonnepanelen opwekt. Bij vraag 7 vul je jouw inkomenssituatie in. Je werkt nul uren per week voor jouw onderneming (7b). Jouw verlies over het eerste jaar is de opbrengst van de zonnepanelen min de aanschafkosten van jouw zonnepanelen (7c; dus met een min voor het getal). Voor een systeem van 1440 watt-piek zou de opbrengst ruwweg 300 euro (aan stroom) zijn. Bij 7d wordt bedoeld, inkomsten uit overige werkzaamheden, dit zijn de inkomsten die in de wet Inkomstenbelasting vallen onder de inkomstenbron “resultaat uit overige werkzaamheden”. Dit vul je dus alleen in als je dergelijke inkomsten hebt. Bij vraag 8a volstaat een ruwe schatting als omzet: honderd à tweehonderd euro voor een systeem van 1440 watt-piek. Bij vraag 8b vul je de aanschafkosten van jouw zonnepanelen in. Ditmaal zonder min.

Met eventuele extra vragen kun je terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst jouw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijg je een zogenoemde ´vaststelling´. Normaal gesproken zal de Belastingdienst hierin bevestigen dat je als ondernemer bent aangemerkt en jou in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer vijf dagen later ontvang je per brief jouw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvang je je wachtwoord om digitaal jouw btw-aangifte te doen.

Het is mogelijk dat je geen inloggegevens voor de digitale aangifte ontvangt als je in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet meer). Het is verstandig om de Belastingtelefoon (0800-0543) te bellen als je na enkele weken nog geen inloggegevens hebt ontvangen. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet riskeer je een boete.

Stap 3: Btw-aangifte

Vanaf het moment dat je ondernemer bent, moet je ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Doe dit niet te laat; anders riskeer je een boete en naheffing (zie onder). Om de berekening van de btw die je theoretisch zou moeten heffen over jouw zonnestroom niet te lastig te maken, heeft de Belastingdienst in de onderstaande tabel standaardbedragen (´forfaits´) genoemd voor de btw die je op jaarbasis moet afdragen op basis van het vermogen van jouw zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

 

De btw, die je moet afdragen, bedraagt het jaarlijks forfait-bedrag. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 10 panelen en dus 2600 Wattpiek geldt een jaarlijks forfait van 60 euro (invullen bij vraag 1A van de digitale kwartaalaangifte omzetbelasting). Bij jouw btw-aangifte over het kwartaal, waarin je de panelen kocht, vraag je ook de btw die je betaalde voor aankoop en installatie van jouw zonnepanelen terug (invullen bij vraag 5B van de digitale aangifte).

N.b. het is mogelijk dat de Belastingdienst je uitnodigt jouw eerste btw-aangifte op papier te doen. Als dit het geval is ontvang je daarvoor het formulier ‘Aangifte omzetbelasting – Startende ondernemers’.

Hierop vul je bij 1a het btw-forfait voor het eerste kwartaal in – in ons bovenstaande voorbeeld dus 60 euro. Bij 5a vermeld je nogmaals dit bedrag. Bij 5b voer je de volledige btw, die je over de zonnepanelen hebt betaald op. Je moet het gehele jaarforfait opvoeren, ongeacht het moment waarop je de panelen aanschaft. De resterende kwartalen van het jaar vul je bij btw-forfait nul euro in.

LET OP: Als je te laat jouw kwartaalaangifte doet, riskeer je een boete en een forse geschatte aanslag. Je kunt hier aan de Belastingdienst vragen om per sms herinnerd te worden aan jouw kwartaalaangifte: www.belastingdienst.nl.

Het is mogelijk dat bij de Belastingdienst geen rekeningnummer voor jou als ondernemer bekend is (ook al is voor jou als burger wél een rekeningnummer bekend voor inkomstenbelasting of toeslagen). De Belastingdienst meldt het niet uit zichzelf als dit het geval. Als je de teruggave na enkele weken nog niet ontvangen hebt, is het raadzaam bij de Belastingtelefoon (0800-0543) te controleren of jouw rekeningnummer voor teruggave bekend is.  Je kunt ook voor de zekerheid het formulier sowieso invullen. Kruis dan bij vraag 3 alleen het vakje bij ‘teruggave van btw’ aan en vul daar als btw-nummer jouw BSN in met toevoeging B02.

Stap 4: Voor de toekomst ontheffing vragen van btw-aangifte

Vanaf het jaar dat volgt op de aankoop van jouw zonnepanelen kun je op grond van de ´regeling voor kleine ondernemers´ ontheffing aanvragen van btw-aangifte, zodat je nadat je de btw hebt teruggekregen geen omkijken meer hebt naar aangifte. N.b. je kunt niet om ontheffing vragen voor het jaar waarin je de btw terugvraagt. Het eerste jaar moet je gewoon kwartaalaangifte btw doen.

Een dergelijke tekst zal volstaan:
Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend.

Tip: om dit verzoek in te dienen, hoef je niet te wachten op antwoord op de eerdere stappen. Dan ben je daarmee in één keer klaar. Controleer altijd of de Belastingdienst ontvangst van jouw verzoek heeft bevestigd! Verzend het verzoek nogmaals als bevestiging uitblijft.

Let op: de Belastingdienst meldt dat het niet de bedoeling is dat particuliere bezitters van zonnepanelen worden beschouwd als ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’.

Ga terug