Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan je eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreid je de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien ga je wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie je verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van jouw Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk kun je zelfs wat extra besparen. Maak van jouw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

Kenmerken van de Energiebespaarlening
 • Je dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • Je kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.
 • Je betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Je kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt
  € 250,-).
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst. 
 • Je kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp.
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.
 • Voor de Energiebespaarlening geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.
Het aanvragen van de Energiebespaarlening bestaat uit de volgende stappen
 • Je vraagt de lening aan bij Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. Namens het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt SVn de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening.
 • Met behulp van het online aanvraagformulier kun je de Energiebespaarlening aanvragen. Je vult het aanvraagformulier voor de Energiebespaarlening volledig in en upload alle gevraagde stukken, van de checklist, die nodig zijn om jouw aanvraag in behandeling te nemen.
 • SVn neemt vervolgens namens de geldgever Nationaal Energiebespaarfonds jouw aanvraag in behandeling. De aanvraag wordt op financiële haalbaarheid getoetst en er wordt gekeken of de energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor de regeling.
 • Bij een positieve toetsing brengt het Nationaal Energiebespaarfonds je een offerte met overeenkomst van geldlening uit voor de Energiebespaarlening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Ook ontvang je de ‘Toelichting op de Energiebespaarlening en Algemene bepalingen voor geldleningen’.
 • Bij een negatieve toetsing ontvang je een afwijzingsbrief van het Nationaal Energiebespaarfonds.
 • Zodra je de offerte met overeenkomst van geldlening hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, is het bedrag van de lening beschikbaar voor uitbetaling. Het bedrag dat je wilt lenen wordt niet rechtstreeks uitbetaald. Om te waarborgen dat de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, wordt het geleende bedrag in een bouwkrediet gestort. Facturen van de aannemer of installateur die het project voor jouw uitvoeren dien je, vergezeld van het SVn declaratieformulier, bij SVn in. Na akkoord betaalt het Nationaal Energiebespaarfonds de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit. Zodra voor je een bouwkrediet is geopend ga je rente en aflossing betalen. Over een tegoed op uw bouwkrediet ontvang je van het Nationaal Energiebespaarfonds een rentevergoeding. Deze is even hoog als de rente die je betaalt voor jouw lening.
Ga terug